arrow location diemthuong buy top bubbles2 eye tag luotmua iconview diemtichluy phone data clock settings calendar check money suitcase comment_30x30 blocked file-text2 car-white invitation3-200-mobile
THÔNG BÁO BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ 2019
Đăng lúc 21:26 27/12/2019

CNO thông báo biến động tỷ giá như sau:

Cập nhật mới:: 

Từ 15h30' ngày 27/12/2019: Tỷ giá tăng 1 NDT = 3.420đ

 

Từ 14h30' ngày 27/11/2019: Tỷ giá tăng 1 NDT = 3.400đ

Từ 10h00' ngày 16/09/2019: Tỷ giá giảm 1 NDT = 3.380đ

Từ 11h00' ngày 14/08/2019: Tỷ giá giảm 1 NDT = 3.400đ

Từ 15h00' ngày 05/07/2019: Tỷ giá giảm 1 NDT = 3.450đ

Từ 10h00' ngày 13/05/2019: Tỷ giá giảm 1 NDT = 3.490đ

Từ 15h00' ngày 21/02/2019: Tỷ giá tăng 1NDT = 3.510đ

Từ 15h00' ngày 20/02/2019: Tỷ giá tăng 1NDT = 3.490đ

Từ 13h00' ngày 10/01/2019: Tỷ giá tăng 1NDT = 3.470đ

as
Gọi ngay: 0912.182.680