arrow location diemthuong buy top bubbles2 eye tag luotmua iconview diemtichluy phone data clock settings calendar check money suitcase comment_30x30 blocked file-text2 car-white invitation3-200-mobile
THÔNG BÁO BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ
Đăng lúc 13:40 10/01/2019

CNO thông báo biến động tỷ giá như sau:

Cập nhật mới:: 

Từ 13h00' ngày 10/01/2019: Tỷ giá tăng 1NDT = 3.470đ

 

- Từ 12h00' ngày 29/10/2018: Tỷ giá giảm 1NDT = 3.450đ

- Từ 17h00' ngày 11/09/2018: Tỷ giá giảm 1NDT = 3.470đ

- Từ 15h00' ngày 24/08/2018: Tỷ giá giảm 1NDT = 3.500đ

- Từ 15h00' ngày 23/07/2018: Tỷ giá giảm 1NDT = 3.535đ

- Từ 00h00' ngày 17/07/2018: Tỷ giá giảm 1NDT = 3.570đ

- Từ 11h00' ngày 11/06/2018: Tỷ giá giảm 1NDT = 3.590đ

-Từ 10h30' ngày 05/05/2018: Tỷ giá giảm 1NDT = 3.610đ

- Từ 14h30' ngày 26/04/2018: Tỷ giá giảm 1NDT = 3.630đ

- Từ 17h00' ngày 04/04/2018: Tỷ giá tăng 1NDT = 3.650đ

- Từ 12h00' ngày 15/03/2018: Tỷ giá tăng 1NDT = 3.640đ

- Từ 0h00' ngày 11/03/2018: Tỷ giá tăng 1NDT = 3.630đ

- Từ 15h00' ngày 03/03/2018: Tỷ giá tăng 1NDT = 3.620đ

-Từ 15h00 ngày 27/02/2018 tỷ giá tăng từ 1NDT = 3600 lên 1NDT =  3610

Dự kiến tỷ giá có thể tăng lên 3620 trong một vài ngày tới.

 

as
Gọi ngay: 0912.182.680