arrow location diemthuong buy top bubbles2 eye tag luotmua iconview diemtichluy phone data clock settings calendar check money suitcase comment_30x30 blocked file-text2 car-white invitation3-200-mobile
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE
Đăng lúc 08:22 29/02/2016

Khi truy cập vào website CNOrder.vn nghĩa là người sử dụng đã đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây. Trường hợp không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng hoặc không truy cập vào website CNOrder.vn

Trong quá trình vận hành, CNOrder.vn có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các điều kiện và điều khoản sử dụng. Vì vậy, xin vui lòng kiểm tra định kỳ để cập nhật các sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Trách nhiệm của người sử dụng

Người sử dụng sẽ phải chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra khi truy cập vào website này. CNOrder.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, khi truy cập website và/hoặc khi tải dữ liệu về máy, hoặc những tổn hại có thể gặp phải do virus, hoặc lỗi chương trình…

Nội dung website

Tất cả thông tin trong website này được CNOrder.vn và đối tác có liên quan cung cấp cho người sử dụng một cách trung thực và tin cậy. CNOrder.vn cập nhật thường xuyên các nội dung đăng tải lên website nhưng không đảm bảo thông tin đó là mới nhất và đầy đủ.

Bản quyền

CNOrder.vn  là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của website này. Bất kỳ việc chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức website là thuộc thẩm quyền của CNOrder.vn. Những chỉnh sửa, thay đổi nội dung website của bất kỳ đối tượng nào mà không được sự cho phép của CNOrder.vn  là những hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp. CNOrder.vn giữ toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định này.

Bảo mật thông tin người sử dụng

Những thông tin và ý kiến cá nhân của người sử dụng được cung cấp thông qua website này sẽ được CNOrder.vn thực hiện đúng theo Quy định bảo mật thông tin.

Giới hạn sử dụng

Toàn bộ nội dung, cơ sở dữ liệu của website này được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản bất kỳ tài nguyên nào của website này, mà không được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của CNOrder.vn.

Luật áp dụng

Việc quản lý, vận hành và sử dụng website này tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

as
Gọi ngay: 0912.182.680